Menu Side

Szpital w Radomiu

Obiekt: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Inwestor/GeneralnyWykonawca: Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny w Radomiu 
Okres realizacji: 2001-2002
Wartość robót: 1 687 000 PLN


Blok F szpitala na ponad 200 łóżek został wykonany w wyjątkowo krótkim okresie czasu. W budynku szpitala zamontowano 850 opraw oświetleniowych, położono 26 300m kabli i 1 100m tras kablowych oraz zainstalowano 42 rozdzielnice i szafy sterownicze.


Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • instalacje elektryczne wewnętrzne
  • instalacje teletechniczne
  • instalacje komputerowe
  • instalacje sygnalizacji pożaru
  • instalacje podglądu wizyjnego