Menu Side

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie

Obiekt: Szpital Powiatowy w Nowej Dębie
Inwestor/GeneralnyWykonawca: Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ w Nowej Dębie
Okres realizacji: XI 2005 -III 2006
Wartość robót: 210 000 PLN
Elektromontaż Rzeszów w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w zakresie zasilania w energię elektryczną i dostosowania Szpitala do przpisów przeciw-pożarowych realizował:

  • wymiana rozdzielnic elektrycznych
  • wymiana wewnętrznych linii zasilających
  • instalacje oświetleniowe
  • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 
  • instalacje sygnalizacji pożaru
  • instalacje oddymiania 
  • układy zasilania rezerwowego