Menu Side

Stadion Resovii w Rzeszowie

Obiekt: Stadion Resovii w Rzeszowie
Inwestor/Generalny Wykonawca:
 Uniwersytet Rzeszowski
Okres realizacji: 2005
Wartość robót: 105 000 zł


Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • wewnętrzne instalacje oświetleniowe
  • instalacje gniazd 230 V
  • zasilanie energetyczne
  • oświetlenie zewnętrzne
  • dostawę i montaż tablic i rozdzielni elektrycznych