Menu Side

Skocznia Zakopane

Obiekt: Wykonanie oświetlenia wielkiej skoczni K-120 im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
Inwestor/ Generalny Wykonawca: Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie; Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
Okres realizacji: XI 2002 - I 2003
Wartość robót: 459 800 PLN


Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • linie kablowe 15 kV
  • linie kablowe nn
  • linie kablowe sterownicze wraz z szafami sterowniczymi w masztach oświetleniowych M1-M7
  • stacja transformatorowa wnętrzowa 630 kVA z agregatem 250 kVA i UPS oraz układem zasilająco-sterowniczym oświetlenia skoczni
  • rozruch technologiczny urządzeń oświetlenia