Menu Side

Samodzielny Publiczny ZOZ w Przeworsku

Obiekt: Samodzielny Publiczny ZOZ w Przeworsku
Zamawiający: Enervigo Sp. z o. o.
Okres realizacji: XI 2019 - XII 2019  
Wartość robót: 698 640 zł