Menu Side

Prace na Uniwersytecie w Poznaniu

Obiekt: Wydział Biologii, Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Biblioteka Filologiczna Novum Uniwersytetu w Poznaniu
Inwestor/Generalny Wykonawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Okres realizacji:
V 2003 - XI 2005
Wartość robót: 8 243 000 PLN 


Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

1. Instalacje elektryczne nn, w tym:

 • dostawę i montaż rozdzielnic nn
 • dostawę i montaż stacji transformatorowej
 • dostawę i montaż rozdzielnic głównych
 • dostawę i montaż rozdzielnic piętrowych
 • dostawa i montaż tablic laboratoryjnych
 • dostaw i montaż UPS
 • dostawę i montaż oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • system tras kablowych, wewnętrzne linie zasilające
 • instalację odgromową
 • uziemienia i połączenia wyrównawcze
 • okablowanie instalacji wentylacji i monitorowania urządzeń
 • instalację gniazd elektrycznych
 • zewnętrzne kablowe linie zasilające
 • dostawę i montaż agregatu prądotwórczego 275 kVA
 • dostawę i montaż rozdzielni głównej i oddziałowych
 • system tras kablowych, wewnętrzne linie zasilające
 • instalację odgromową

2. Instalacje teletechniczne, w tym:

 • Zewnętrzne linie telekomunikacyjne
 • system okablowania strukturalnego
 • system sygnalizacji pożaru
 • system sterowania klapami pożarowymi
 • system telewizji użytkowej
 • system kontroli dostępu do laboratoriów
 • system domofonowy 
 • system telewizji przemysłowej
 • system sygnalizacji włamania i kontroli dostępu
 • system kontroli ruchu książek