Menu Side

Pawilon Diagnostyczno Zabiegowy, Szpital Sanok

Obiekt: Pawilon Diagnostyczno Zabiegowy, Szpital Sanok
Inwestor/GeneralnyWykonawca: Samodzielny Publiczny  ZOZ w Sanoku
Okres realizacji:  V 2003 -VIII 2006
Wartość robót: 467 000 PLN
Elektromontaż Rzeszów realizował kompletną instalcję elektryczną w Pawilonie Diagnostyczno Zabiegowycm SP ZOZ w Sanoku przy ul. 800-lecia 26. Zakres robót:

  • linie kablowe zewnetrzne
  • linie zasilajace wewnętrzne
  • instalacje oświetleniowe
  • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 
  • instalacje teletechniczne
  • instalacja odgromowa
  • oświetlenie zewnętrzne