Menu Side

Park Rozrywki „Kula-Bowling” w Rzeszowie

Obiekt: Park Rozrywki „Kula-Bowling” w Rzeszowie
Zamawiający: WOMAK ALFA Sp. z o.o.
Okres realizacji:
III 2012 – VIII 2012  
Wartość robót: 593 000 zł