Menu Side

Laboratorium Obróbki Mechanicznej w Rzeszowie

Obiekt: Laboratorium Obróbki Mechanicznej w Rzeszowie
Inwestor/Generalny Wykonawca: Politechnika Rzeszowska
Okres realizacji: VI 2006 - XI 2006
Wartość robót: 470 000 PLN
Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
  • wykonanie i montaż tablicy Głównej Tg i tablic odpływowych
  • wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA węzła cieplnego
  • wykonanie instalacji zasilania komputerów
  • wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
  • wykonanie instalacji zasilania maszyn
  • wykonanie instalacji zasilania urządzeń technologicznych
  • wykonanie instalacji odgromowej