Menu Side

Labolatorium Kontroli Jakości Leków w Rzeszowie

Obiekt: Labolatorium Kontroli Jakości Leków w Rzeszowie
Inwestor/GeneralnyWykonawca: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Okres realizacji: V 2005 -XII 2006
Wartość robót: 550 000 PLN

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • zasilanie rezerwowe
  • instalacje elektryczne wewnętrzne
  • instalacje teletechniczne  i teleinformatyczne
  • instalacje AKPiA wentylacji i kotłowni 
  • instalacje sygnalizacji pożaru
  • instalacje antywłamaniowej