Menu Side

Instytut Muzyki przy Uniwersytecie Rzeszowskim

Obiekt: Instytut Muzyki przy Uniwersytecie Rzeszowskim
Inwestor/Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane REMBUD Strzyżów
Okres realizacji: V 2006 - XI 2006
Wartość robót: 950 000 PLN

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej
  • wykonanie i montaż tablicy Głównej TG, układu SZR i tablic odpływowych
  • wykonanie instaplacji elektrycznej i AKPiA węzła cieplnego
  • wykonanie instalacji zasilania komputerów
  • wykonanie instalacji okablowania strukturalnego
  • wykonanie instalcji SWiN i TV SAT
  • wykonanie instalacji telefonicznej
  • wykonanie instalacji odgromowej