Menu Side

Hotel Mercure w Krakowie

Obiekt: Hotel Mercure w Krakowie
Zamawiający: PORR SA
Okres realizacji: VII 2015 – VI 2017
Wartość robót: 7 725 000 zł

Zakres robót firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował m.in.:

  • instalacje elektryczne wewnętrzne
  • wykonanie pomiarów oraz projektu wykonawczego
  • instalacje nagłośnienia i rozgłaszania alarmowego DSO
  • instalacje sygnalizacji pożaru SSP
  • instalacje systemu BMS