Menu Side

Hotel Etap Kraków

Obiekt: Hotel ETAP Bronowice przy ul. ARmii kRajowej w Krakowie
Inwestor/Generalny Wykonawca: Porr (Polska) SA

Okres realizacji: VI 2007 - V 2008
Wartość robót: 1 630 700 PLN


Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

 • linie kablowe SN
 • kontenerowa stacja transformatorowa 15/0, 4kV
 • agregat prądotwórczy 80kVA
 • zewnętrzne linie kablowe nn wraz z oświetleniem terenu
 • rozdzielnie i tablice rozdzielcze budynku
 • instalacja siły
 • oświetlenie i gniazda wtykowe
 • instalacja przyzewowa
 • instalacja odgromowa
 • instalacja detekcji pożaru
 • instalacja DSO
 • instalacja kontroli dostępu
 • sieć strukturalna komputerowa i telefoniczna 6-kategorii
 • instalacja kamer przemysłowych CCTV