Menu Side

Hala Widowiskowo-Sportowa w Rzeszowie

Obiekt: Hala widowiskowo-sportowa w Rzeszowie
Inwestor/ Generalny Wykonawca: Urząd Miasta Rzeszowa
Okres realizacji: 2000-2003
Powierzchnia: 16 000 m2
Kubatura: 168 860 m3
Wartość robót: 9 300 000 zł


Hala widowiskowo-sportowa w Rzeszowie jest jednym z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Pełni funkcje sportowe (parametry olimpijskie), koncertowe i kongresowe. Na widowni znajduje się 4 850 miejsc siedzących. W hali zamontowano 1860 opraw oświetleniowych, położono 100 000m kabli i 2500m tras kablowych oraz zainstalowano 42 rozdzielnice i szafy sterownicze.

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • linie kablowe SN
  • stacja transformatorowa
  • linie kablowe oświetleniowe NN
  • instalacje elektryczne oświetlenia wewnętrznego
  • instalacja zasilania i sterowania wentylacji
  • instalacje zasilania i sterowania węzła cieplnego
  • rozdzielnice i wewnętrzne linie zasilające
  • oświetlenie zewnętrzne
  • zasilanie instalacji p.poż.
  • zasilanie instalacji nagłaśniającej

Budynek otrzymał nagrodę I stopnia oraz tytuł budowy roku Podkarpacia 2002 w kategorii obiektów zmodernizowanych.