Menu Side

Galicyjski Rynek w Sanoku

Obiekt: Rynek Galicyjski w Sanoku
Zamawiający: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Okres realizacji:
II 2010 – VI 2011  
Wartość robót: 352 309 zł