Menu Side

Filharmonia w Częstochowie

Obiekt: Filharmonia w Częstochowie
Inwestor: Urząd Miasta Częstochowy
Okres realizacji:
IV 2010 - V 2012  
Wartość robót: 6 422 002 zł