Menu Side

Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych w Dębicy

Obiekt: Zakład Zabezpieczeń Antykorozyjnych w Dębicy
Zamawiający: Polimex Mostostal
Okres realizacji: VIII 2007 – V 2008
Wartość robót: 275 000 zł