Menu Side

Zakład WSK w Ropczycach

Obiekt: Rozbudowa hali nr 9 o część magazynową i produkcyjną na WSK w Ropczycach
Inwestor/Generalny wykonawca: Hartbex
Okres realizacji: X 2006 - VII 2007
Wartość robót: 3 353 757 PLN

Zakres prac obejmował:

  • instalacje elektryczne sieci transformatorowej
  • instalacje elektryczne w hali produkcyjnej i magazynowej
  • instalacje przeciwpożarowe
  • instalacje logiczne i dedykowane
  • linie kablowe SN
  • linie kablowe nn
  • oświetlenie terenu