Menu Side

Zakład produkcyjny WSK PZL-Rzeszów

Obiekt: Wydz. W-66 WSK PZL-Rzeszów przy ul. Przemysłowej
Inwestor/Generalny wykonawca: WSK PZL-Rzeszów S.A.
Okres realizacji: X 2007 - III 2008
Wartość robót: 2 280 082 PLN  

Zakres prac obejmował:

  • prace demontażowe istniejących instalacji elektrycznych w hali nr 2 i 3
  • wykonanie remontu budowlanego stacji trafo
  • wykonanie remonst stacji nn i SN w stacji trafo
  • badanie transformatorów 2 szt.
  • dostawa i montaż baterii kondensatorów 2x360 kVA
  • dostawa i montaż kabli zasilających w halach 2 i 3
  • dostawa i montaż rozdzielni nn
  • dostawa i montaż nowych instalacji elektrycznych siły i światła
  • wykonanie instalacji uziemiającej wewnętrznych i odgromowej hali nr 2 i 3
  • wykonanie remontu oświetlenia zewnętrznego