Menu Side

Zakład produkcyjny HEESUNG ELECTRONICS

Obiekt: Zakład Produkcyjny Heesung Electronics w Biskupcach Podgórnych k. Wrocławia
Inwestor/Generalny wykonawca: GS Engineering&Consturction Kobierzyce
Okres realizacji: IX 20006 - VII 2007
Wartość robót: 10 050 000 PLN

Zakres prac obejmował:

  • wykonianie stacji transformatorowych ( 3 kpl.) w zakresie montażu rozdzielnic średniego napięcia 20 i 6,6 kV, montażu transformatorów 3150 kVA, 1600 kVA, 1250 kVA, 1000 kVA (szt. 7), montażu rozdzielnic gółwnych niskiego napięcia, baterii kondensatoró oraz układów pomiarowych po stronie ŚN
  • wykonanie, dostawa ii montażu rozdzielnic oddziałowych nn
  • dostawa i ułożenie linii kablowych średniego napięcia
  • wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego
  • wykonanie oświetlenia zewnętrznego
  • wykonanie systemu tras kablowych silnoprądowych i słaboprądowych dla całości obiektu