Menu Side

Zakład Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL

Obiekt: Zakład Produkcyjny w Dębicy
Inwestor/Generalny wykonawca: Zapel SA
Okres realizacji: I 2007 - XI 2007
Wartość robót: 270 000 PLN

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie projektu technicznego
  • wykonanie tras kablowych
  • wykonanie instalacji siłowej i oświetleniowej wewnątrz hali
  • wykonanie zasilania hali
  • wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego