Menu Side

Zakład Hamilton Sundstrand Poland
w Rzeszowie

Obiekt: Zakład Hamilton Sundstrand Poland w Rzeszowie
Zamawiający: Hamilton Sundstrand Poland
Okres realizacji: I 2011 - VIII 2011
Wartość robót: 7 650 000 zł