Menu Side

Zakład GOODRICH w Krośnie

Obiekt: Hala produkcyjna, przewiązka między halami w zakładzie Goodrich w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 6a w Krośnie
Inwestor/Generalny wykonawca: KBP w Krośnie SA
Okres realizacji: VI 2007 - XII 2007
Wartość robót: 359 900 PLN

Zakres prac obejmował:

  • instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku hali
  • montaż maszyn magistrali 1600 A
  • montaż szynoprzewodów MR400A wraz ze skrzynkami przyłączeniowymi
  • instalacje podgrzewania rur spustowych
  • rurarz i okablowanie
  • montaż rozdzielnic stacjonarnych
  • instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych