Menu Side

Zakład BorgWarner Jasionka

Obiekt: Zakład BorgWarner Jasionka
Inwestor/Generalny wykonawca: BorgWarner Poland Sp. z o. o.
Okres realizacji: V 2008 – VI 2013
Wartość robót: 20 351 441 PLN

Zakres prac obejmował:

  • montaż kablowych linii zasilających SN i nn
  • dostawa i montaż: rozdzielnic SN 24 kV (2 szt.); stacji transformatorowych 1250kVA 15.75/04 kV (4 szt.); rozdzielnic nn głównych i obiektowych; UPS; systemu pomiaru zużycia energii; szynoprzewodów i tras kablowych; systemu oświetlenia (podstawowego, awaryjnego i elewacji); instalacji siłowej i gniazd wtyczkowych
  • wykonanie instalacji: odgromowej i uziemiającej; AKPiA; układu BMS; strukturalnej; CCTV; kontroli dostępu i rejestracja czasu pracy; oddymiania i sterowania klap ppoż; wykrywania gazu; wykrywania i sygnalizacji pożaru; DECT
  • projekt, dostawa i montaż systemu sterowania SCADA-AVL dla urządzeń technologicznych
  • wykonanie pomiarów, testów i rozruchu urządzeń oraz instalacji
  • rozdzielnie średniego napięcia wraz z dwoma transformatorami 1250kVA
  • agregat prądotwórczy ze sterowaniem obwodów wydzielonych
  • rozdzielnie oddziałowe NN
  • dźwiękowy system rozgłoszeniowy
  • system nadzoru TV dla potrzeb bezpieczeństwa