Menu Side

Rafineria Nafty Jedlicze

Obiekt: Zakład Produkcyjny w Dębicy
Inwestor/Generalny wykonawca: Rafineria Nafty Jedlicze
Okres realizacji: II 2007 - VII 2007
Wartość robót: 614 000 PLN

Zakres prac obejmował:

  • opracowanie kompletnego projektu technicznego
  • doposażenie pól w istniejącej rozdzielnicy 6kV
  • budowa linii kablowych sterowniczych
  • budowa linii kablowej światłowodowej
  • dostawa i montaż 2szt. transformatorów 800 kVA, 6/0,4 kV