Menu Side

Mroźnia AMP w Płońsku

Obiekt: Mroźnia AMP w Płońsku
Zamawiający: KazexPlus Andrzej Bajor
Okres realizacji: IX 2014 - VII 2015
Wartość robót: 1 100 000 zł