Menu Side

INC Polfa Rzeszów

Obiekt: INC Polfa Rzeszów
Zamawiający: INC Polfa Rzeszów
Okres realizacji: III 2011 - XII 2011
Wartość robót: 607 390 zł