Menu Side

Fabryka Proseat w Żorach

Obiekt: Fabryka Proseat w Żorach
Inwestor/Generalny wykonawca: Fauche Polska
Okres realizacji: VI 2007 - II 2008
Wartość robót: 1 969 000 PLN

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie, dostawa i montaż rozdielnic głównych niskiego napięcia, baterii kondensatorów oraz ukłądów pomiarowych po stronie SN
  • wykonanie, dostawa i montaż rozdielnic oddziałowych nn
  • dostawa i ułożenie linii kablowych Sn 20 kV
  • dostawa i ułożenie linii kablowych niskiego napięcia wewnętrznych i zewnętrznych
  • wykonanie instalacji uziemienia i odgromowej dla całości obiektu
  • wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego podstawowego i awaryjnego
  • wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
  • wykonanie instalacji zasilania i uziemienia urządzeń technologicznych