Menu Side

Ciepłownia PEC w Gliwicach

Obiekt: Ciepłownia PEC w Gliwicach
Zamawiający: PEC Gliwice Sp. z o.o.
Okres realizacji:
III 2020 - VIII 2020  
Wartość robót: 519 400 zł