Menu Side

Zbiornik Wodny Wióry

Obiekt: Zbiornik Wodny Wióry
Zamawiający:
Energopol Katowice SA
Okres realizacji:
XI 2004 - XI 2008
Wartość robót:
1 270 000 zł   


Zakres robót firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował: 

  • system sterownia i monitoringu bloku przelewowo-spustowego
  • system sterownia i monitoringu elektrowni wodnej
  • system telewizji dozorowej
  • system nagłośnienia ostrzegawczego
  • sieć strukturalna
  • instalacja satelitarnej sieci internetowej