Menu Side

Zakład Karny Uherce

Obiekt: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
Zamawiający: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
Okres realizacji:  VIII 2010 - IX 2010
Wartość robót: 746 000 zł

Zakres prac firmy Elektromontaż Rzeszów S.A. obejmował:

  • Montaż złącz kablowych oraz rozdzielni głównej
  • Montaż tras kablowych oraz ich zabudowę
  • Instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych
  • Instalację radiowęzła
  • Instalację TV-SAT
  • Instalację napadową