Menu Side

WORD w Krośnie

Obiekt: WORD w Krośnie
Zamawiający: Krośnieńskie Towarzystwo Budowlane
Okres realizacji: V 2016 – XI 2016
Wartość robót: 347 447 zł