Menu Side

WORD w Krośnie

Obiekt: Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie
Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie SA
Okres realizacji: V 2016 – XI 2016
Wartość robót: 347 447 zł