Menu Side

TBS Ropczyce

Obiekt: TBS Ropczyce
Zamawiający: Arkada Mielec Sp. z o.o.
Okres realizacji: IX 2014 - X 2015  
Wartość robót: 214 000 zł

 
Firma Elektromontaż Rzeszów S.A. w latach 2014 -2015 realizowała inwestycję „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mehoffera w Ropczycach – TBS Ropczyce” w zakresie:

  • Instalacji elektrycznych
  • Instalacji teletechnicznych