Menu Side

Nimbus w Warszawie

Obiekt: Budynek biurowy Nimbus w Warszawie
Zamawiający: PORR S.A.
Okres realizacji: 2013 – 2016
Wartość robót: 12 000 000 zł