Menu Side

Miasteczko Orange w Warszawie

Obiekt: Miasteczko Orange w Warszawie
Zamawiający:
Karmar SA
Okres realizacji: I 2012 – X 2013
Wartość robót: 15 518 000 zł


Kompleks Miasteczko Orange w Warszawie składa się z 5-ciu budynków w klasie A+ (każdy po 6 pięter) Obiekt posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.
Całkowita powierzchni wynosi 81 616 m2 a pow. użytkowa: 43 700 m2. Powierzchnia garażu to 28 648 m2. Kubatura wynosi 106 464 m3.

Elektromontaż Rzeszów SA wykonał pełny zakres instalacji elektrycznych silnoprądowych.