Menu Side

IBM Data Center

Obiekt: IBM Data Center Błonie
Zamawiający: Bilfinger HSG
Okres realizacji: 2013
Wartość robót: 9 280 097 zł

W ramach projektu powstało nowoczesne centrum danych z funkcjami towarzyszącymi. Budynek zajmuje powierzchnię 3 500 m2 i posiada klasę IBM level 3. Został zaprojektowany i wykonany zgodnie ze standardami gwarantującymi najwyższy poziom bezpieczeństwa fizycznego: ogniowego, zalewowego i wybuchowego.