Menu Side

IBM Data Center

Obiekt: IBM Data Center Błonie
Zamawiający: Bilfinger HSG
Okres realizacji: 2013
Wartość robót: 9 280 097 zł