Menu Side

Green Office w Krakowie

Obiekt: Budynek Green Office w Krakowie
Zamawiający: BUMA Contractor Sp. z o.o. Sp. K.
Okres realizacji: III 2013 – VIII 2013
Wartość robót: 2 063 000 zł