Menu Side

Budynki mieszkalne w Krakowie

Obiekt: Budynki mieszkalne w Krakowie przy ul. Bp. Padniewskiego
Inwestor/ Generalny Wykonawca: Chemobudowa Kraków S.A.
Okres realizacji: 2002-2004
Wartość robót: 1 274 000 PLN

 

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

 • złącza kablowe oraz instalację WLZ
 • rozdzielnie główne i piętrowe
 • instalacje oświetlenia w komunikacji i piwnicach
 • instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych w mieszkaniach
 • instalację telewizji kablowej
 • instalację domofonową
 • instalację komputerową
 • instalację odgromową i połączeń wyrównawczych
 • instalację wentylacji mechanicznej
 • instalację zasilania i sterowania pompowni ścieków
 • sieć napowietrzną dla zasilania placu budowy