Menu Side

Budynki mieszkalne Rzeszów

Obiekt: Budynki mieszkalne osiedle Ustrzycka Kantorówka w Rzeszowie
Inwestor/ Generalny Wykonawca: Skanska S.A.
Okres realizacji: VII 2004-XII 2005
Wartość robót: 1 200 000 PLN

 

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • rozdzielnie główne i piętrowe
  • kompletna instalcja elektryczna
  • instalację TV i AZART 
  • instalację teletechniczną
  • instalację komputerową (internet)
  • instalację odgromową i połączeń wyrównawczych
  • instalację oświetlenia zewnętrznego