Menu Side

Budynki High5ive w Krakowie

Obiekt: Budynki High5ive w Krakowie
Zamawiający: SKANSA S.A.
Okres realizacji: XII 2017 – III 2019
Wartość robót: 8 315 943 zł