Menu Side

Budynki biurowe Praga 306
w Warszawie

Obiekt: Budynki biurowe Praga 306 w Warszawie
Zamawiający: PRAGA
Okres realizacji: V 2017 – V 2018
Wartość robót: 1 300 000 zł