Menu Side

Budynki administracyjne w SSE Euro-Park Mielec

Obiekt: Budynki administracyjne w SSE Euro-Park Mielec
Inwestor/Generalny Wykonawca: Arkada Mielec Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2004-2005
Wartość robót: 212 600 zł


Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • instalację oświetlenia podstawowego
  • instalację odgromową
  • instalacja telewizji przemysłowej
  • instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
  • instalacja oświetlenia zewnętrznego
  • instalacja połączeń wyrównawczych
  • instalacja zasilająca
  • instalacja p.poż.
  • instalacja telefoniczna
  • instalacja komputerowa