Menu Side

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Tarnowie

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dąbrowskiej w Tarnowie
Inwestor/ Generalny Wykonawca: ABM Solid S.A. Tarnów 
Okres realizacji: III 2002-VI 2003
Wartość robót: 355 000 PLN

 

Zakres robót Elektromontażu Rzeszów obejmował:

  • złącza kablowe oraz instalację WLZ
  • rozdzielnie główne i piętrowe
  • wewnętrzne instalacje elektryczne
  • instalacje teletechniczne
  • instalację telewizji kablowej
  • instalację domofonową
  • instalację odgromową i połączeń wyrównawczych
  • oświetlenie terenu