Menu Side

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Jaśle

Obiekt: Budynek mieszkalne w Jaśle
Inwestor/ Generalny Wykonawca: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jaśle
Okres realizacji: I 2003- IX 2003
Wartość robót: 425 000 PLN