Menu Side

Budynek Centrum Usług Nowoczesnych w Duchnicach

Obiekt: Budynek Centrum Usług Nowoczesnych w Duchnicach
Zamawiający: FineTech Construction Sp. z o.o.
Okres realizacji: XII 2018 - III 2020
Wartość robót: 4 415 004 zł

Budowa budynku biurowo – laboratoryjnego:

Budynek D

Powierzchnia całkowita: 9 314 m2
Kubatura: 34 800 m3

Budynek składa się z części laboratoryjnej, biurowej oraz pomieszczeń technicznych.
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, 1 podziemną.