Menu Side

Budynek Biurowy WARTA w Warszawie

Obiekt: Budynek "Warta" w Warszawie
Inwestor: Warta Inwestycje Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: Ilbau Budimex
Okres realizacji: 1998-2000
Powierzchnia: 55 100 m2
Wartość robót: 2 650 000 zł


Budynek "Warta" posiada 21 pięter i 3 poziomy podziemnych garaży. Do wykonania instalacji zostały zastosowane najnowsze rozwiązania techniczne.

Zakres prac Elektromontażu Rzeszów obejmował:

 • montaż rozdzielnic średniego i niskiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • instalacje elektryczne dla wentylacji i klimatyzacji wraz z rozruchem technologicznym
 • okablowanie i sterowanie BMS
 • instalacje oświetleniowe
 • instalacje gniazd wtykowych
 • instalacje sygnalizacji p. pożarowej
 • instalacje p. włamaniowe
 • instalacje telefoniczne
 • instalacje komputerowe
 • instalacje kontroli dostępu
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
 • obsługa instalacji i konserwacja