Menu Side

Budynek ArcelorMittal

Obiekt: Budynek ArcelorMittal w Krakowie
Zamawiający: ArcelorMittal
Okres realizacji: VI 2015 – X 2015
Wartość robót: 816 849 zł