Menu Side

Budynek Akacjowy Park w Warszawie

Obiekt: Budynek Akacjowy Park w Warszawie
Zamawiający: BIPROWOD – Warszawa Sp. z o.o.
Okres realizacji: IX 2011 – VII 2013
Wartość robót: 1 349 512 zł