Menu Side

Budynek administracyjno-usługowy w Rzeszowie

Obiekt: Budynek administracyjno-usługowy w Rzeszowie
Zamawiający: BURY Sp. z o.o.
Okres realizacji: I 2011 – X 2011
Wartość robót: 412 000 zł