Menu Side

Browar Lubicz w Krakowie

Obiekt: Browar Lubicz w Krakowie
Zamawiający: PORR S.A.
Okres realizacji: IX 2012 – III 2014
Wartość robót: 4 588 399 zł